AB Projeleri yüksek meblağlı hibelerinden yararlanamıyoruz.

AB hibe programından yararlanılarak ülkemiz ve ilimiz için önemli projeler hazırlanabilir ve milyonlarca liralık hibe alınabilir.
11/02/2010

AB hibe programından yararlanılarak ülkemiz ve ilimiz için önemli projeler hazırlanabilir ve milyonlarca liralık hibe alınabilir. Ancak maalesef ilimizde önemli projeler hazırlanmıyor ve AB hibe programından büyük ölçekte yararlanılamıyor. Nedeni de zamanında girişimlerin yapılmaması ve raporların hazırlanıp gönderilmemesi.////SES/// İlimizde sadece eğitim ve kültür alanında projeler hazırlanıyor, projeler kabul edilirse 15- 20 bin EROLUK hibe alınabiliyor. Devlet planlama teşkilatı tarafından Türkiye 21 bölgeye ayrıldı. Kırşehir içerisinde Kırıkkale, Aksaray, Nevşehir ve Niğde illerinin de bulunduğu TR 71 bölgesine yerleştirildi. İçinde bulunduğumuz bölgede yukarıda da bahsettiğimiz gibi sadece eğitim ve kültür alanında yapılan küçük çaplı projeler hazırlanabiliyor, milyon EROLUK projelere imza atılamıyor. Hazırlansa bile bu yıl itibariyle hayata geçirilmesi imkansız gibi, çünkü Kısa adı IPA olan Avrupa birliğine aday ülkelere katılım öncesi mali yardım aracı sisteminden ilimiz geçtiğimiz dönem çıkarılmış. Hem de AB projeleri konusunda uzman olan milletvekili Abdullah Çalışkan’a rağmen. Edindiğimiz bilgilere göre o dönem ya lobi çalışmaları yapılmamış yada AB projeleri çok önemsenmemiş. Oysaki hazırlanacak uygun projelerle ilimize sağlanacak hibelerle alt yapı sorunu çözülebilir, yollarımız yapılabilir, park ve bahçe sayısı artırılarak amacına uygun mekanlar haline getirilebilirdi. Hem de ilimizin bütçesinden tek kuruş çıkmadan. Kamuoyu, Kırşehir için bu denli önemli bir konuda milletvekili Abdullah Çalışkan’ın gerekli hassasiyeti göstermemesine bir anlam veremezken ekonomik durumu ilimizden çok daha iyi illerin AB hibelerinden Kırşehir’den fazla yararlanması da milletvekilimizin bir ayıbı olarak yorumlanıyor. Şu anda belediye tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okul öncesi eğitim in güçlendirilmesi hibe programı hayata geçirilirse alınacak 70 bin EURO ile Hürriyet ilköğretim okulu bahçesinde atıl durumda bulunan depolar yenilenerek ana okulu durumuna getirilecek. Eğitim ve kültür alanında hazırlanan projelerin yanı sıra şehrimiz için önemli büyük çaplı projelerin hazırlanması noktasında valilik ve belediye AB birimlerine büyük görevler düşüyor. Yapılan girişimlerle ilimiz tekrar IPA ya alındı. Ancak bu yıl itibariyle büyük projelerin kabul edilebileceği duyurumlar henüz yapılmadı. Başta milletvekili Abdullah Çalışkan olmak üzere AB birim sorumluları bu işin üzerinde hassasiyetle durmaları ve şehrimiz adına güzel ve büyük bütçeli projelere imza atmaları kırşehir açısından olumlu sonuçlar doğurur kanısındayız.../////.